Thực đơn

* Lưu ý : Các món canh, các món rau thay đổi theo ngày trong tuần.

Thứ Hai
 • SƯỜN NON XÀO CHUA NGỌT
 • CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN GIÒN
 • CÁ LÓC KHO TỘ
 • BÒ LÚC LẮC
 • CƠM CHIÊN HẢI SẢN
 • GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM
Thứ Ba
 • CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN GIÒN
 • SƯỜN NON CHIÊN SẢ ỚT
 • THỊT HEO XÀO KIỂU THÁI
 • GÀ XÀO SẢ ỚT
 • THỊT HEO KHO TIÊU XANH
 • MIẾN - MÌ XÀO BÒ
Thứ Tư
 • SƯỜN NON XÀO CHUA NGỌT
 • CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN GIÒN
 • GÀ CHIÊN XÙ SỐT A2VINA
 • TRỨNG CHIÊN THỊT BÒ BẰM
 • MIẾN - MÌ XÀO HẢI SẢN
 • CƠM CHIÊN MUỐI ỚT XANH
Thứ Năm
 • CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN GIÒN
 • SƯỜN NON CHIÊN SẢ ỚT
 • GÀ KHO GỪNG
 • HẢI SẢN XÀO CHUA NGỌT
 • LƯỜN CÁ HỒI CHIÊN SỐT NƯỚC MẮM
 • CƠM CHIÊN DƯA BÒ
Thứ Sáu
 • SƯỜN NON XÀO CHUA NGỌT
 • CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN GIÒN
 • CÁ LÓC KHO TỘ
 • MIẾN - MÌ XÀO HẢI SẢN
 • SƯỜN NON RIM MẬT ONG
 • BÒ XÀO CHUA NGỌT
Thứ Bảy
 • CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN GIÒN
 • CƠM CHIÊN HẢI SẢN
 • SƯỜN NON CHIÊN SẢ ỚT
 • TRỨNG CHIÊN THỊT BÒ BẰM
 • GÀ KHO GỪNG
 • THỊT KHO TIÊU
Chủ nhật
 • SƯỜN NON XÀO CHUA NGỌT
 • CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN GIÒN
 • SƯỜN NON CHIÊN SẢ ỚT
 • GÀ KHO GỪNG
 • THỊT KHO TIÊU
 • CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN NƯỚC MẮM