Trà bắc (Sét trà: 1 bình trà + 4 tách & bánh đậu xanh)

Giá: 49,000đ

*Free ship cơm khu vực quận Tân Bình từ 5 hộp, < 5km.
Đơn vị tính: Phần Danh mục: Coffee A2Vina

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Trà bắc (Sét trà: 1 bình trà + 4 tách & bánh đậu xanh)

(Sét trà: 1 bình trà + 4 tách & bánh đậu xanh)

 

MÓN ĂN KHÁC