Sinh tố xoài

Giá: 39,000đ

*Free ship cơm khu vực quận Tân Bình từ 5 hộp, < 5km.
Đơn vị tính: Ly Danh mục: Coffee A2Vina

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sinh tố xoài

            Sinh tố xoài 39.000

 

MÓN ĂN KHÁC