Sinh tố việt quất

Giá: 39,000đ

*Free ship cơm khu vực quận Tân Bình từ 5 hộp, < 5km.
Đơn vị tính: Ly Danh mục: Coffee A2Vina

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sinh tố việt quất

            Sinh tố việt quất 39.000

 

MÓN ĂN KHÁC