Sinh tố - Chanh leo tuyết

Giá: 32,000đ

*Free ship cơm khu vực quận Tân Bình từ 5 hộp, < 5km.
Đơn vị tính: Phần Danh mục: Coffee A2Vina

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sinh tố - Chanh leo tuyết

Chanh tuyết 32.000 x

MÓN ĂN KHÁC