Sinh tố bơ

Giá: 42,000đ

*Free ship cơm khu vực quận Tân Bình từ 5 hộp, < 5km.
Đơn vị tính: Ly Danh mục: Coffee A2Vina

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sinh tố bơ

sinh tố bơ

MÓN ĂN KHÁC