Cơm chiên dương châu

Giá: 35,000đ

*Free ship cơm khu vực quận Tân Bình từ 5 hộp, < 5km.
Đơn vị tính: Phần Danh mục: Cơm văn phòng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Cơm chiên dương châu

Cơm chiên dương châu

MÓN ĂN KHÁC