Cơm chiên bò lúc lắc

Giá: 35,000đ

*Free ship cơm khu vực quận Tân Bình từ 5 hộp, < 5km.
Đơn vị tính: Phần Danh mục: Cơm văn phòng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Cơm chiên bò lúc lắc

Cơm chiên bò lúc lắc

MÓN ĂN KHÁC