Bạc xỉu đá

Giá: 22,000đ

*Free ship cơm khu vực quận Tân Bình từ 5 hộp, < 5km.
Đơn vị tính: Ly Danh mục: Coffee A2Vina

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bạc xỉu đá

Bạc xỉu

MÓN ĂN KHÁC